U bent hier

Disclaimer

Dotline.be noch HEBO Immobiliën bvba kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.hebo.be

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Dotline.be noch HEBO Immobiliën bvba garanderen dan ook de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden.
Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij doen al het mogelijke om op onze website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch HEBO Immobiliën bvba , noch Dotline.be kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.
Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met HEBO Immobiliën bvba.

Alle stedenbouwkundige informatie alsook EPC- en elektrische keuringsattesten bij verkoop zijn op aanvraag te verkrijgen op kantoor.

Verklaring rond het privacy-recht. (Bescherming van de persoonlijke levensfeer.)
Deze site slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver.
Er worden geen cookies gebruikt om gebruikersinformatie te verkrijgen en er zal geen enkele informatie bijgehouden worden behalve diegene nodig voor de administratie van de webserver.

Alle persoonlijke informatie medegedeeld in het antwoordformulier en/of inschrijfformulier zal enkel bijgehouden worden om HEBO Immobiliën bvba toe te laten uw vragen te beantwoorden.
De informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en niet doorgegeven worden aan andere organisaties.

Verklaring rond beroepserkenning en deontologie:
De site hebo.be is eigendom van HEBO Immobiliën bvba met zetel te Moerkerkesteenweg 157 B-8310 BRUGGE (St.kruis), België, met het ondernemingsnummer BE 0420529741.
Vastgoedmakelaars Luk Taelman en Servaas Taelman zijn onderworpen aan het toezicht van, en met de deontologische code van het BIV onder het in België verkregen nummer 201.617 en 500.879 - Luxemburgstraat 16B - B-1000 Brusssel www.biv.be.

Als erkend vastgoedmakelaar zijn wij gehouden aan de regels en deontologische codes van het BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars). Het beroep van vastgoedmakelaar is sinds 1993 gereglementeerd zodoende eenieder die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het BIV. Dit komt ten goede voor de klant gezien de malafide makelaars systematisch aangepakt worden en u voor 100% kan vertrouwen op een professionele makelaar.
Luk en Servaas Taelman zijn beiden aangesloten bij het BIV onder het nummer 201617 en 500879.
Wij gebruiken voor onze klanten steeds onze ​derdenrekening: Fortis BNP Paribas BE 19 2800 5844 0012